безпрецедентен

безпрецедентен
прил. - безпримерен, безподобен, особен, пръв, единствен, небивал, невиждан, нечуван, рядък, неокачествим, несравним, изключителен
прил. - нямащ равен на себе си

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • безподобен — прил. особен, несравним, един, единствен, оригинален, сам, различен, безпримерен, небивал, невиждан, нечуван, неподражаем, рядък прил. неокачествим, непристоен, недостоен, срамен, скандален прил. нямащ равен на себе си, безпрецедентен …   Български синонимен речник

  • безпримерен — прил. безподобен, особен, пръв, единствен, небивал, невиждан, нечуван, рядък, неокачествим, несравним, изключителен, безпрецедентен …   Български синонимен речник

  • единствен — прил. единичен, сам, самостоятелен, отделен, особен, необикновен, оригинален, неподражаем, безподобен, едничък, несравним, незаменим, рядък, ненадминат, неповторим, безпримерен, безпрецедентен, уникум, изолиран, пръв по рода си прил. изключителен …   Български синонимен речник

  • изключителен — прил. особен, рядък, необикновен, единствен по рода си, специален, отделен, несравним, ненормален, безподобен, забележителен, неочакван, небивал прил. извънреден, извънмерен, чрезмерен, голям, феноменален прил. безпримерен, безпрецедентен прил.… …   Български синонимен речник

  • небивал — прил. необикновен, рядък, нов, невиждан, несрещан, незапомнен, невероятен, нечуван, чудноват, несъществуващ, лъжлив прил. въображаем, измислен, фантастичен, изключителен прил. нямащ равен на себе си, несравним, безпрецедентен, безподобен …   Български синонимен речник

  • невиждан — прил. невъобразим прил. непознат прил. нечуван, безпрецедентен, безпримерен, несравним …   Български синонимен речник

  • несравним — прил. несравнен, безподобен, различен, неподражаем, неповторим, рядък, единствен, несъизмерим, оригинален, незаменим, непостижим прил. превъзходен, прекрасен, ненадминат прил. грандиозен, величествен, поразителен прил. невиждан, нечуван,… …   Български синонимен речник

  • нечуван — прил. нов, рядък, невиждан, неизвестен, чуден, странен, необикновен, необичаен, особен, небивал, оригинален, нечут прил. възмутителен, позорен, срамен, скандален, безобразен, безбожен прил. безпрецедентен, безпримерен, несравним …   Български синонимен речник

  • нямащ равен на себе си — словосъч. несравним, безпрецедентен, безподобен, небивал …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”